Teaching about social justice: black lecturer, white students

17 August 2012

Abstract: Teaching about social justice: black lecturer, white students This article reports an analysis of white students’ reflections on the teaching of social justice issues by their black lecturer. These reflections follow their seemingly resistant behaviour in respect of the social justice-laden content, and the conscious effort by their lecturer at disrupting their silencing behaviour. At face value the reflections contradict the resistance initially displayed in class, with their journals reflecting an overwhelmingly accepting tone towards the social justice issues taught. This article aims to contribute to discussions regarding teaching about social justice. Opsomming: Onderrig oor sosiale geregtigheid: swart dosent, wit studente Hierdie artikel rapporteer ’n analise van wit studente se nadenke oor die onderrig van sosiale geregtigheidskwessies deur hul swart dosent. Dit volg na hulle skynbaar weerstandige gedrag teenoor die sosiale geregtigheidsgelade inhoud en die bewuste poging deur die dosent om hulle stilmakende gedrag te onderbreek. Oppervlakkig beskou weerspreek hul nadenke die weerstand wat hulle in die klas vertoon. Hul joernale weerspieël ’n oorwegend aanvaardende toon rakende die sosiale geregtigheidskwessies. Hierdie artikel poog om by te dra tot gesprekke oor die onderrig van sosiale geregtigheid.