Deel 2 : Ontmoet die skaapvleisverbruiker : hoe bereik mens die verbruikers?

Access full-text article here

Tags:

Peer-Reviewed Research

Abstract:

In die vorige uitgawe (Vol.7, No.2: "Ontmoet die skaapvleisverbruiker" - Deel 1, p.92) is 'n prentjie geskets van hoe die tipiese Suid-Afrikaanse skaapvleisverbruiker lyk. Daar is tot die slotsom gekom dat Skaapvleis SA veral verbruikers in die LSM 8 - 10-groep teiken. Maar hoe besluit mens watter kanale gevolg moet word om met hierdie verbruikers te kommunikeer?