Bakteriële weerstand teen antibiotika : wêreldwye en plaaslike tendense

Access full-text article here

Tags:

Peer-Reviewed Research
  • SDG 16
  • Abstract:

    Bakteriële weerstand teen antibiotika het die afgelope twee dekades wêreldwyd betekenisvolle aandag gekry, vanuit die perspektief van bewustheid van die implikasies van die ontwikkeling van weerstand vir mens en dier, asook die bevordering van rentmeesterskap van antibiotika.