Book review/Boekresensie

Access full-text article here

Tags:

Peer-Reviewed Research

Abstract:

CJ Nöthling, Kroniek van die Suid-Afrikaanse Weermag (1912-1994): ’n herdenkingspublikasie. Pretoria: SAMHIK, 2012, ISBN 978-09870233-3-9. 184 bladsye.