’n Oorsig oor boukonstruksie as vak in argitektuur aan die Universiteit van Pretoria in die tydperk 1943-2005

Access full-text article here

Tags:

Peer-Reviewed Research
  • SDG 17
  • SDG 12
  • SDG 8
  • Abstract:

    English: Boukonstruksie is tradisioneel ’n kernvak in die graadkursus in Argitektuur aan die Universiteit van Pretoria. Die vak ondersoek die vernuf van bou, en lewer ’n belangrike bydrae tot die studie van die ontwerp van geboue. Die verloop van die vak sedert stigting van die Departement Argitektuur in 1943 aan UP word beskryf, waartydens die kursus moes tred hou met ’n veranderende wêreld. ’n Oorsig oor vroeë wêreldwye opleiding in konstruksie ontbloot die draad van handwerk en vakmanskap wat deur die Middeleeue loop, die stryd en ondergang van die Kunsvlytbeweging (Arts and Crafts Movement), die industrialisasie van die Moderne Beweging, en die kommersialisme van vandag. Verandering in aanslag van doseer en leer in Konstruksie aan UP word deur omstandighede en doseerpersoonlikhede beïnvloed, en word in drie tydperke ingedeel: die tydperk 1943 1960, ’n tyd van ontwaking en die begin van ongekende groei; die tydperk 1961 1985, oorheers deur ’n wetenskaplike aanslag en groot bou aktiwiteite; die tydperk 1986 , wat volg op politieke en sosiale omwenteling en ’n ontploffing in kennis en bouprodukte.