Wat doen ons wanneer ons bid? Oor die aard van gebed en geloof, Vincent Brümmer: boekresensie

Access full-text article here

Tags:

Peer-Reviewed Research
  • SDG 1
  • Abstract:

    Vincent Brümmer, Wat doen ons wanneer ons bid? Oor die aard van gebed en geloof (Wellington: Bybel-Media, 2011), pp. 3 + 197, R149.95, ISN 9780864875594.