Met die oog op God. Voorveronderstellings van die reformatoriese invalshoek op Praktiese Teologie, B.J. de Klerk en F.W. de Wet (Reds.): boekresensie

Access full-text article here

Tags:

Peer-Reviewed Research
  • SDG 17
  • SDG 12
  • Abstract:

    B.J. de Klerk en F.W. de Wet (Reds), Met die oog op God. Voorveronderstellings van die reformatoriese invalshoek op Praktiese Teologie (Noordbrug: Potchefstroom Teologiese Publikasies, 2013), pp. xi + 340, ISBN 978-0-86955-206-3.