Die Binnewerk van Antieke Grieks. Die semantiek van grammatiese konstruksies. Handleiding vir eksegete en ander studente van Klassieke en Nuwe-Testamentiese Grieks, Jordaan, G.J.C.: boekresensie

Access full-text article here

Tags:

Peer-Reviewed Research
  • SDG 17
  • Abstract:

    Jordaan, G.J.C. 2014. Die Binnewerk van Antieke Grieks. Die semantiek van grammatiese konstruksies. Handleiding vir eksegete en ander studente van Klassieke en NuweTestamentiese Grieks. Potchefstroom: Teologiese Publikasies. ISBN 978-0-86955-219-3.