The collapse of the Graaff-Reinet board of executors during the great depression (1929 - 1934)

13 April 2012

• Opsomming: Die wêreldwye ekonomiese depressie van die jare twintig en dertig het ook kleindorpse finansiële instellings nadelig getref; 'n voorbeeld hiervan was die Graaff-Reinetse Boedelkamer wat in 1856 gestig is en die Midland Agency and Trust Company wat insgelyks op die dorp bestaan het. Toe Groot-Brittanje op 21 September 1931 van die goudstandaard afstap, het genoemde instansies se voortbestaan ernstig in die gedrang gekom. Terwyl die Midland Agency die krisis oorleef het, het die Boedelkamer finansieel in duie gestort - die eerste geval van hierdie aard gedurende die depressie in Suid-Afrika. Die Boedelkamer is op 20 Oktober 1931 gesluit en onder geregtelike bestuur geplaas. ' n Uitvloeisel van hierdie ineenstorting was dat dr. K. Bremer, LV vir Graaff-Reinet, tydens die parlementsitting van 1932 die wysigingswetsontwerp op die Maatskappyewet ingedien het.