Early history of the Victoria West branch of the Standard Bank of South Africa.

06 February 2012

• Opsomming: Die Standard Bank van Suid-Afrika se tweede tak is op 15 April 1863 op Victoria-Wes geopen. Die Bank wat in verskeie geboue gehuisves was voordat die huidige moderne gebou betrek is, deel reeds vir meer as 'n eeu in die wel en wee van die plaaslike gemeenskap. Die Bank se inspeksieverslae is 'n waardevolle bron van inligting oor plaaslike ekonomiese omstandighede, soos die uitwerking wat droogtes en oorstromings op die boerderybedryf het, die uitbuiting van die boere deur handelaars, die veranderde boerderymetodes en die bydrae wat die streek tot die land se totale produksie maak. Die Bank was nooit 'n onverskillige toeskouer nie en het gedurende moeilike tye soms self noustrop getrek.