Targetstelling en resultaatmanipulatie: bestrijding van het rachet-effect [Target setting and result manipulation: fighting the ratchet-effect]

15 Mar 2018

Een bekend probleem bij het opvoeren van targets op basis van prestaties uit het verleden, is dat managers trachten hun prestaties te drukken om zodoende de targetverhoging te beperken. Dit heet het ratchet-effect. Er is een aantal maatregelen die bedrijven kunnen nemen om dit effect te verkleinen of te vermijden.