Awareness and knowledge of phytonutrient food sources and health benefits for functional food application among health food store customers in the Cape Town city bowl

24 Jul 2020

Fitonutri?nte speel 'n belangrike rol in die verwantskap tussen dieet en die voorkoming van chroniese degeneratiewe siektes. Di? wetenskaplike gegewens bied die voedselindustrie die geleentheid om funksionele voedsels te ontwikkel wat fitonutri?nte beklemtoon. Verbruikers wat onbekend met fitonutri?nte is, bemoeilik suksesvolle bemarking van sulke funksionele voedsels omdat dit 'n verbruiker met kennis en begrip van dieet en gesondheid vereis. Die voedselindustrie behoort sulke voedselontwikkeling te weerhou totdat verbruikers voldoende kennis en begrip van fitonutri?nte het vir oorgang van gewildheid na suksesvolle bemarking in die evolusie van verbruikersaanvaarding. Omdat Suid-Afrika 'n ontluikende mark vir funksionele voedsels is, het die studie die volgende verken : 1) Bewustheid van die term ""fitonutri?nte"" en spesifieke fitonutri?nte soos beta-karoteen, isoflavone, fitoestrogene, likopeen, kwersitin, antosianiene, limono?ede en allielsulfiede; 2) Kennis van die voedselbron en die verwante gesondheidsvoordeel van spesifieke fitonutri?nte; en 3) Of die bewustheid en kennis van die aanbevole daaglikse groente en vrugte inname porsies en hul werklike inname verband hou met die bewustheid van die term ""fitonutri?nte"". Die opname is gedoen onder verbruikers wat twee gesondheidswinkels in die stadskom van Kaapstad besoek het. 'n Onderliggende doel van die studie was om te bevestig of die deelnemers as gesondheidsbewuste verbruikers beskou kon word in die aanname gemaak dat di? groep persone moontlik bekend is met die onderwerp.